Όροι και Προϋποθέσεις

1) Δήλωση συμμετοχής – Προθεσμίες

Οι ομάδες που επιθμούν να συμμετέχουν στο I.B.Y.T. οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή έως 15/03/2023. Είναι σημαντικό να δηλωθούν έγκαιρα οι συμμετοχές καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

2) Πληρωμή

Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχει μία ομάδα στο τουρνουά είναι η προηγούμενη έγκαιρη επικοινωνία της με την Οργανωτική Επιτροπή και η έγκαιρη εγγραφή της στο τουρνουά, με πληρωμή της προκαταβολής συμμετοχής μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Το κόστος της προκαταβολής ανέρχεται στο 20% της συνολικής τιμής, καταβάλλεται μέχρι την 15/3/2023 και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης. Όλο το ποσό πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι 06/05/2023.


3) Κριτήρια Συμμετοχής

α) Χώρες

Στο τουρνουά μπορούν να λάβουν μέρος χώρες η οποίες είναι αναγνωρισμένες από την Ελλάδα και μέλη της FIBA.

β) Ομάδες

Μπορούν να συμμετέχουν όσες ομάδες, σωματεία και σχολικές ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

γ) Ηλικία

U14 αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 2009 – μικρότερα
U16 αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 2007 – μικρότερα

Σημείωση: Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει  έως 4 αθλητές / αθλήτριες γεννημένους / γεννημένες το προηγούμενο έτος από το προβλεπόμενο της ηλικιακής κατηγορίας που θα συμμετάσχει. 


4) Προσωπικά Στοιχεία

α)Όλα τα μέλη των αποστολών, αθλητές / αθλήτριες, προπονητές, συνοδοί ή αρχηγοί οφείλουν να αποδεχθούν την διαδικασία ταυτοποίησης επιδεικνύοντας επίσημα έγγραφα, όπως διαβατήρια ή ταυτότητες με φωτογραφία. Η ταυτοποίηση θα διασφαλίσει την εγκυρότητα και αμεροληψία της διοργάνωσης, καθώς και θα διευκολύνει την έκδοση των ταυτοτήτων του τουρνουά.
β) Κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει μία λίστα με τα προσωπικά στοιχεία όλων των παικτών (όνομα, ημερομηνία/ τόπος γέννησης, εθνικότητα). Κάθε παίχτης θα λάβει τη δική του ταυτότητα τουρνουά, την οποία θα έχει μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια.


5) Υποχρεώσεις – Ασφάλεια – Ευθύνη

α)Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η Διοργάνωση, φροντίζοντας για την ασφάλεια των αθλητών έχει εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού, που θα τους παρέχει τις Πρώτες Βοήθειες σε κάθε αγώνα.
β) Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας υποχρεούται να υπογράψει εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας κατά την ημέρα της άφιξης υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, τραυματισμούς, ζημιές ή απώλειες κινητών και ακινήτων αξιών καθ’όλη την διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα και απαλλάσει την I.B.Y.T. από οποιαδήποτε ευθύνη.
γ) Κάθε αθλητής υποχρεούται να έχει προσωπική ή ομαδική ασφάλεια για την κάλυψη οποιουδήποτε τραυματισμού, καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό καλούνται να αποκτήσουν European Health Insurance Card (EHIC) ή την International Health Insurance (IHI). Κατά την διαδικασία της Εγγραφής ο αρχηγός της αποστολής θα πρέπει να επιδείξει το ομαδικό ή το ατομικό ασφαλιστήριο κάθε αθλητή, με ισχύ κάλυψης στην Ελλάδα και να υπογράψει εκ μέρους όλων των μελών της αποστολής υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα μέλη της αποστολής είναι επαρκώς ασφαλισμένα από ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσης τους και ότι η Διοργάνωση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε τραυματισμού μέλους της αποστολής ή απώλειας / καταστροφής προσωπικών αντικειμένων κατά την διάρκεια των αγώνων, εντός ή εκτός γηπέδου και ξενοδοχείου.
δ) H διοργάνωση του I.B.Y.T δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος και καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες προκληθούν λόγω αλλαγής ή ακύρωσης του τουρνουά, που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (Force Majeure). Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. πόλεμος , απειλή πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια ή απειλή, φυσικές καταστροφές ,σεισμοί, τεχνικά προβλήματα μεταφοράς, απεργίες, φωτιά , ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλα φαινόμενα που ξεφεύγουν από τον δικό μας έλεγχο.
ε) H διοργάνωση του I.B.Y.T δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος και καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβάσεις των νόμων και διατάξεων του Ελληνικού κράτους προκληθούν από μέλη της αποστολής.
στ) O υπεύθυνος κάθε ομάδας με την υπογραφή του στην αίτηση εγγραφής (registration form), αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει όλα τα μέλη της αποστολής του για όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης και καθίσταται υπεύθυνος για την οικονομική τακτοποίηση κάθε συμμετέχοντα της ομάδας του απέναντι στην Ι.Β.Υ.Τ.


6) Κώδικας Συμπεριφοράς

α)Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους όρους της διοργάνωσης. Καταβάλλοντας την προκαταβολή για την συμμετοχή τους στο τουρνουά οι ομάδες αυτομάτως αποδέχονται τους Κανόνες της Διοργάνωσης και τις αποφάσεις των διαιτητών.
β) Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να επιδείξουν ήθος, να συμπεριφέρονται κοσμίως, στο πνεύμα του fair play, να έχουν την απαραίτητη ανεκτικότητα και αποδοχή στην διαφορετικότητα των ανθρώπων όσον αφορά θρησκεία, φυλή ή χρώμα. Προκλήσεις ρατσιστικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, βιαιότητα, εκτόξευση απειλών, θίξιμο της προσωπικότητας ή της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε εντός του γηπέδου και θα τιμωρούνται με αποβολή του προκαλούντα από την διοργάνωση.
γ) Η κάθε ομάδα, και όχι η Διοργάνωση, αναλαμβάνει την αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή προκληθεί από τα μέλη της στους χώρους της Διοργάνωσης (γήπεδα, ξενοδοχείο, τουριστικά αξιοθέατα) και κάθε αρχηγός αποστολής θα υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αποδέχεται τον ανωτέρω όρο.


7) Επιπλέον παροχές και υπηρεσίες

Η διοργάνωση δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και έξοδα για οποιαδήποτε παροχή και υπηρεσία που δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις της και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της .


8) Ορθότητα περιγραφών-δημοσιεύσεων

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την I.B.Y.T σύμφωνα με τα δεδομένα κατά τον χρόνο δημοσίευσης τους είναι ορθές αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να τις αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή αυτό καταστεί αναγκαίο και οπωσδήποτε πριν την συμφωνία μαζί σας (π.χ. τιμές , υπηρεσίες, πρόγραμμα αγώνων, κανόνες ή άλλα).

Εάν προκύψει κάποια αλλαγή η οργανωτική επιτροπή θα σας ενημερώσει εγκαίρως πριν την συμφωνία.


9) Φωτογράφηση

Με την υπογραφή της αίτησης εγγραφής (registration form) αποδέχεστε τους όρους και κανόνες της διοργάνωσης. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δημοσιεύσουμε φωτογραφικό υλικό και video από την διοργάνωση είτε μεμονωμένων παικτών ,είτε ομάδων για διαφημιστικούς και άλλους λόγους ( π.χ. TV, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια , ιστότοπο κλπ).

Εάν κάποιο μέλος της αποστολής σας δεν επιθυμεί να φωτογραφηθεί και δημοσιοποιηθεί η εικόνα του παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως έως 30/04/2023


10) Ανεπαρκής συμμετοχή

Ανεπαρκής συμμετοχή είναι η κατάσταση που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής λιγότερες ομάδες από αυτές που απαιτούνται για να διεξαχθεί το τουρνουά μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ή φύλου.

Στην περίπτωση αυτή η οργανωτική επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και θα τους ενημερώσει έγκαιρα επιστρέφοντας την προκαταβολή.


11) Δικαστική επίλυση υποθέσεων

Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως σε περίπτωση αστικών δικαστικών διαφορών, η υπόθεση θα εκδικαστεί σε Κυπριακό δικαστήριο σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο.